Inspirisani izrekama koje smo tražili da ih upotrebimo kao jedan element sajta www.zdravahrana.com došli smo na ideju da načinimo ovaj sajt, namenjen prevashodno inspiraciji.

Ovaj sajt nastoji da vam skromno ponudi ono što je inspirisalo i nas, prenoseći reči onih koji su i sami bili duboko nadahnuti da svoju inspiraciju pretoče u vanvremenu mudrost.

Sa svakom dobrom i inspirativnom mišlju koju neki pojedinac pomisli, sa svakim dobrim i inspirativnim osećanjem koje oseti, sa svakim inspirativnim i dobrim delom koje učini, i čitav svet postaje bolji.

O muzici korišćenoj na ovom sajtu pogledajte ovde.