Hamlet

Žagor stade. Već sam usred bine.
O dovratak naslonjen: ja lovim
u odjeku nekom iz dubine
Šta će biti sa životom ovim.

Na mene je uperen mrak noći
kroz hiljadu dvogleda na osi.
Ave oče, ako si u moći,
Mimo mene ovu čašu nosi.

Volim tvoju zamisao i ja
i slažem se da me rola vodi.
Al se druga drama sad odvija
i ovog me puta oslobodi.

No redosled ima svako dejstvo
i kraj puta neće se izbeći.
Sam sam, tone sve u farisejstvo.
Proći život - nije polje preći.

Boris Pasternak (1890-1960)