Junak stupa dalje

Onaj ko svet je ovaj voleo
Samo je bolove mučne požnjeo.
Svet je na njega svu ružnoću
Kal, prljavštinu i pogan bacio.
Pa ipak junak stupa dalje
Noseći breme sveta čitavoga.
Na kraju borbe svoje beskrajne
Staće pred Stopala
    Svevišnjeg Boga.

Šri Činmoj (1931-2007)