Sumnja je brava

Sumnja je brava, vera je ključ.
Mržnja je brava, ljubav je ključ.
Telo je brava, duša je ključ.
Neznanje je brava, svetlost je ključ.
Božije srce nema bravu, ljudski um nema ključ.

Šri Činmoj (1931-2007)