Vizije smaragdnog Onostranog

Nisam više naivni kupac
Suve, jalove intelektualne šljake.
Kupovaću samo
Treperave vizije smaragdnog Onostranog.
Tapiserija mog srca
Uhvatiće Himalajske Osmehe
Mog Navigatora Vrhunskog.
Pogreb mog potonulog uma,
Obnova je mog uspinjućeg srca
Pogreb mog preminulog uma
Praznik je mog svegrlećeg života.

Šri Činmoj (1931-2007)