Kao mineral...


Kao mineral sam umro i biljka postao
Kao biljka sam umro, kao životinja vaskrsao.
Kao životinja sam umro i postah Čovek.
Zašto bih se plašio? Šta sam izgubio smrću?
Jednom ću umreti i kao čovek
Da bih leteo sa anđelima blagoslovenim; ali čak i iznad anđela
Moram se izdići: jer sve je osim Boga prolazno.
Kad žrtvujem moju anđeosku dušu,
Postaću ono što um ne može ni da zamisli.
O, daj da ne postojim! Jer Ne-Postojanje
Objavljuje kao brujanje orgulja: Njemu ćemo se vratiti.

Rumi (1207-1273)