Proklet bio rat

Mršavo kljuse pase po snijegu Tijen Šana
Već treća vojska pod divljom četom zakopana.

Bijelim se kostima puni pustinja žuta.
Ko frulin glas rzanje konjsko luta.

Od drveta do drveta drob i crijeva viju.
Na grani vrane grakću, pa se smiju.

Zaludu vojvode mrtvi svoje mrtve zovu:
vojnici mrtvi leže pred palačom i na krovu.

O, proklet bio rat!

Li Po, (701-762)