Kako je u Atini

Sokrat je sedeo ispred kapija Atine, kad mu priđe jedan čovek i reče: “Razmišljam da se preselim u Atinu. Da li bi, molim te, mogao da mi kažeš kako se tu živi?” Sokrat odgovori: “Rado ću ti reći, ali molim te, reci ti prvo meni kako ti je bilo u gradu gde si ranije živeo?” Čovek smesta odgovori: “Bilo je užasno. Ljudi su bili spremni da ti zabiju nož u leđa i da te opljačkaju do gole kože. Ne ostavljam tamo nijednog prijatelja, već samo neprijatelje”. Sokrat se namršti i tužno reče: “Pa, bolje idi dalje, jer ćeš iste stvari naći i ovde u Atini".
Malo kasnije naiđe drugi čovek, pa zastade kraj Sokrata i upita: “Razmišljam da se preselim u Atinu. Možeš li da mi kažeš kako se tu živi?” Sokrat opet odgovori: “Rado ću ti reći, ali molim te, reci ti prvo meni kako ti je bilo u gradu gde si ranije živeo?” Čovek se osmehnu i reče: “U gradu odakle dolazim svi ljudi rade zajedno i međusobno se pomažu. Dobrota je svuda, i svuda postupaju prema ljudima sa najvećim poštovanjem”. “Dobrodošao u Atinu”, osmehnu se Sokrat, “Ovde ćeš naći to isto”.